Organizator: ESTRADA RZESZOWSKA

Ul. Jagiellońska 24

35-025 Rzeszów

tel. 17 853 80 04

FB: Rockowa Noc

IG: rockowanoc

Koordynator Rockowej Nocy:

Piotr Madura

tel. 793 033 728

pmadura@estrada.rzeszow.pl

Koordynator Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Konkursowych:

Bożena Kwasnowska-Krok

tel. 606 742 964

Promocja/Kontakt z mediami:

Sylwia Indycka-Rosół

sindycka-rosol@estrada.rzeszow.pl

tel. 530 617 495

***

AKREDYTACJE DLA MEDIÓW

Formularz akredytacyjny Rockowa Noc 2022

Formularze akredytacyjne przeznaczone są tylko dla dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów obrazu i dźwięku mediów ogólnopolskich i lokalnych. Pierwszeństwo w otrzymaniu akredytacji prasowej będą mieli dziennikarze mediów związanych z tematem wydarzenia, a także publikujący informacje dotyczące festiwalu Rockowa Noc. Jednocześnie informujemy, że w trosce o komfort pracy dziennikarzy oraz mając na uwadze aktualnie obowiązujące limity uczestników imprez nie jesteśmy w stanie zapewnić akredytacji wszystkim chętnym.

Wypełnione formularze akredytacyjne prosimy wysłać na adres sindycka-rosol@estrada.rzeszow.pl. Informacja zwrotna o przyznaniu akredytacji będzie wysłana najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.

Kontakt z inspektorem danych można nawiązać pod adresem iod3@erzeszow.pl

regulamin rockowej nocy

Klauzula informacyjna