Regulamin Rockowej Nocy 2022

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA „Rockowa Noc 2022” Wszystkie osoby obecne na terenie wydarzenia są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać niniejszego Regulaminu. Nie mają prawa wstępu na teren wydarzenia: osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, osoby wnoszące środki odurzające, substancje […]