ESTRADA RZESZOWSKA

Ul. Jagiellońska 24

35-025 Rzeszów

tel. 17 853 80 04

Koordynator Rockowej Nocy – Bożena Kwasnowska-Krok

tel. 606 742 964

Szkoła Muzyczna „Triolka” – Marcin Habaj

tel. 606 937 085